Kontrollera personnummer eller organisationsnummer
 
Bookmarklet för snabb och enkel kontroll
 
Om personnummer och organisationsnummer
 
Var du kan göra en kreditupplysning
 

Information om och var du gör en kreditupplysning

Att göra kreditupplysningar har blivit allt vanligare i och med den ökande tillgängligheten till informationsteknologin och de nya tjänster som utvecklats som en följd av detta. I slutet av 2006 lanserades en kontroversiell tjänst som gjorde kreditupplysningar tillgängligt i var mans hem och det utan kostnad så länge antalet förfrågningar höll sig under ett förutbestämt antal per vecka.

Det som var kontroversionellt med tjänsten var att den inte meddelade den som upplysningen gällde i form av en så kallad omfrågandekopia, vilket således gjorde förfrågningar så gott som anonyma. Enligt en tolkning av den då gällande kreditupplysningslagen var detta olagligt, men det fanns ett kryphål i lagen.

Efter en vår med protester om att det blivit för enkelt att ta en kreditupplysning, beslöt sig branschföretagen som säljer kreditupplysningar för att från och med den 11 juni 2007 upphöra med att leverera information till de tjänster som inte meddelade den omfrågade. Utöver detta så omarbetades kreditupplysningslagen och en ny kreditupplysningslag trädde i kraft den 1 januari 2011.

Trots de tidigare kryphålen i den gamla kreditupplysningslagen, så har det hela tiden varit förbjudet att begära kreditupplysning utan berättigat intresse av informationen. Något som många förut inte brydde sig om, då risken för att bli avslöjad var liten i och med att ingen omfrågandekopia skickades ut. I och med den nya kreditupplysningslagen har omfrågandekopia blivit obligatoriskt - även vid förfrågan om enskilda firmor.

Det har och finns fortfarande behov av legitima kreditupplysningar. Du bör exempelvis göra en kreditupplysning innan du ska göra en omfattande affär, eftersom det tyvärr finns personer och organisationer som inte gör rätt för sig eller som vill göra rätt för sig men inte tar till sig att deras ekonomi är i för dåligt skick eller att den utsätts för alldeles för stor risk i och med den aktuella affären.

Företag du kan göra en kreditupplysning hos:

Mer information om kreditupplysningar, samt vanliga frågor och svar, finner du på Datainspektionens sida om kreditupplysningar.

Sugen på semlor?