Kontrollera personnummer eller organisationsnummer
 
Bookmarklet för snabb och enkel kontroll
 
Om personnummer och organisationsnummer
 
Var du kan göra en kreditupplysning
 

Person- och organisationsnummers uppbyggnad

Läs mer om personnummer eller organisationsnummer nedan.

Personnummer

Ett svenskt personnummer består av 10 siffror och ett skiljetecken (ÅÅMMDD-XXXX alternativt ÅÅMMDD+XXXX). Det är unikt för den som innehar det och används därav av svenska myndigheter och organisationer för att identifiera innehavaren. Personnumret består av innehavarens födelsedatum i formatet ÅÅMMDD följt av ett skiljetecken som vanligtvis är ett minus (-) men kan vara ett plus (+) om innehavaren fyllt 100 år.

Efter skiljetecknet följer fyra siffror där den näst sista siffran står för innehavarens kön (i form av udda siffra för man och jämn siffra för kvinna). Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera ett personnummers giltighet.

Beräkna kontrollsiffra
Kontrollsiffran beräknas enligt följande:

Exempel på beräkning av kontrollsiffra
Nedan applicerar vi ovanstående uträkning på ett fiktivt personnummer för en person född den 31 februari 1975. Då det inte finns någon svensk medborgare som kan vara född den 31 februari, så medför inte detta exempel obehag för någon innehavare av ett svenskt personnummer.

Kontroll av att 750231-0241 är ett giltigt personnummer (om den 31 februari hade funnits). Detta genom att se om den tionde siffran, kontrollsiffran, överensstämmer med resultatet av nedanstående uträkning som bygger på de nio första siffrorna. Ett annat sätt att se på det är att totalsumman (med kontrollsiffran) ska vara jämnt delbart med 10 (modulo 10).

Födelselän
För personer födda under åren 1947-1989, går det att få reda på födelselänet utifrån de tre sista siffrorna innan kontrollsiffran i personnumret. Det kan däremot finnas avvikelser då exakt indelning av län kan ha förändrats under årens lopp och det sägs att vissa län lånade från andra läns nummerserier när det egna länets nummerserie tog slut.

 

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer består, precis som personnummer, av 10 siffror och används för att unikt identifiera en juridisk person. Vilken bolagsform som organisationsnumret representerar kan uttydas ur organisationsnumrets första siffror:

Enskilda firmor använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer för den enskilda firman då innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. För att skilja ett organisationsnumret som avser en juridisk person från ett organisationsnummer som egentligen avser en fysisk persons enskild firma, se om den tredje siffran i organisationsnumret är lika med eller större än två för då är det inte en enskild firma. Detta förutsatt att organisationsnumret är angivet i form av 10 siffror.

Även i organisationsnummer så är den sista siffran en kontrollsiffra. Den kontrollsiffran beräknas på samma sätt som för personnummer (se ovan för exempel). Således går det att kontrollera om ett organisationsnummer är giltigt.

Sugen på semlor?